TheGrue Menu

mod_showplus

 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University
 • NAAC Accredited With A+ Grade(CGPA 3.42), UGC Category-II University

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

SHREE SOMNATH SANSKRIT UNIVERSITY,VERAVAL

Year: 2023-2024 University

Committee’s List

क्रम: समितिनाम
सोमज्योतिस्संपादनमण्डलम् Download
वायब्रन्टगुजरातम्/ विश्वविद्यालयप्रदर्शनी Download
U.G छात्रावाससमितिः (बोयज होस्टेल) Download
P.G छात्रावाससमितिः (बोयज होस्टेल) Download
छात्रावाससमितिः (गर्लस होस्टेल) Download
विश्वविद्यालयशैक्षणिक-प्रचारसमितिः Download
मीडियाप्रचारसमितिः Download
छात्रसमस्यानिवारणसमितिः Download
संस्कृतसंवर्धनसमिति: Download
१० दिव्यांगसमिति: Download
मेधापत्रिका-सम्पादकमण्डलम् Download

१२

वाक्यार्थपरिषद् UG Download
१३ वाक्यार्थपरिषद् PG Download
१४ यज्ञयागादिसमितिः Download
१५ सांस्कृतिकसमितिः Download
१६ तान्त्रिकशिक्षणसमिति: (Information Technology Cell) Download
१७ परामर्शकेन्द्रम् (Consultancy Center) Download
१८

प्लेसमेन्ट सेल एवं केरियर काउन्सिलींग

(Placement Cell & Carrier Counseling)

Download
१९ पर्यावरण समिति (Environment Cell) Download
२० शिस्तसमिति:(Discipline Cell) Download
२१ एन्टीरेगिंगसमिति: (The Anti-Ragging Committee) Download
२२ Internal Complaints Committee (ICC) Download
२३

Student Grievance Redressal Committee (SGRC)

Download
२४ वनवासी-अनुसूचितजनजातिसमितिः (SC/ST Cell) Download
२५ बक्षीपञ्च-समिति: (OBC Cell) Download
२६ शोधज्योतिसंपादकमण्डलम् Download
२७ महिलाधिकारसमितिः (Woman Cell) Download

https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor/